Рекомендуем:

Статистика от Яндекса

Яндекс.Метрика

Свежие комментарии

Подписано на новости блога:

Топ 25 просмотров

>>Наш Форум<<Рубрики


Архив

Вацлавская площадь в Праге во время революции 1989 года

Вот так выглядела Вацлавская площадь во время революции 1989 года. Многие чехи сейчас сожалеют и говорят что если бы знали чем все обернется то уже бы не пошли (прямо вспомнилась Украина с ее событиями) но как говорится кто старое помянет тому… А фото замечательное, смотрите сами

Seznam vulgárních výrazů, které se nemají objevit na RZ na přání akcizák ambažúra bába babák bafati bafnouti bago bagovati bakáč balšáneček banditi bandurský baraba bečoun binknouti biřtlář biřtle blafnouti blbina bliti blivoň brajgl bréca brečák brkály bručna břich buržoák buzerant buzík buzírovati bzdina cabiti cajk camra camral camranina camrati camry canc canca cancal cancati cancavý candátek caniti ceckatý cimfrlich cimfrlína cmrndati colštáb coura couračka courák cvok čapáry číhnouti čuba čubajera čubčiti se čumenda čundr čundrati se čupr čurák čvaňh čvaňha čvaňhal čvaňhanina čvaňhati čvaňhavý ďoubati se dacan dales dalesák dělásek dělňásek děvkař děvkařiti děvkářství diskutábl distance dobytčák dočuchati se dochlastati dokroutiti dolajdati se dopajdati se došmajdati se došmaťhati se dožer dožraně dožrati drčna drnda dršťka dršťkoun držka držkoun dřachna dupák duplák echtovní englišflastr extravuřt extrovně extrovní fába fačáda fačára fačárna fajn fajnovost fajnový faňácky faňácký faňora fend'ák fešanda fidél filcovati finďáry fixl fixlař fixlovati fixumfertig fízl fláděra fládrovka flákač flákaný flákati fláknouti flákota flaksa flanc flancista flancmajor flancmajorství flanďák flanda flanděra flekař flekařiti flink flonk florenťák flotyna flus fór fórový fortvurstlovati fotr fotrovatěti frankrajch frapírovati frasunek frc frízl frmol frňák ftiukna fuchtle funkl furt furverkář fusekle futýrovati se gauner gaunersky gaunerský genťák gentlas glanc glancovati grázl hadlapiky hadrlump hadrmonice hajtra hajzl halt haur hausarest hausír hausírka hausírní hausírnictví hausírník hausírovati hausmajstr hausmajstrová hec hecovati hezoun himl himlhergot himllaudon himlsakra hin hňáca hňácati hňácnouti hnípati hovadina hovno hovňous hovňousek hundrt hunt huntovati cháně chcípácký chcípák chcípavý chcíplý chechtna chlast chlasták chlastal chlastati chlástek chlebárna chlemtanina chňápa chromajzl jalovák jeti kadaver kafrati kách kanálie kanimúra kaťata kaťatý každopádně kec kecák kecanina klandr klapajzna klazan klika kočinda koncentrák kozatý krachle kraťák kraťas kruti křápa křivochcálek křivochcalka ksicht ksindl kunčaft kunda kurevna kurevnický kurevnictví kurevník kurevství kurva kurvárna kurvář kurvinec kurviti kurvovláda kuš kušniti kušovati lajstnouti si lajznout laksirka lamprdóny laufka laufpas legranda lepák liprcajt lítanda lotrovina ludr luft lufťačka lufťák majznouti makanda mazec mébl mlaďas moula mutr nablafnouti naboulovati nabrknouti nacáchovati nacamrati nácek načapati načíhnouti načínati načuhovati načuměti se načumovati načvaňhati nádiva nádivka nadlábnouti se nadrátovati nahňácati nahráti nachciplý nachlamstati se nachlastati se nachlemtati se namazati namáznouti namlátiti namlouvanda naraziti nařumpati nařvaný nasrati našňápati našňupnouti našpicovati našťouchnouti naštrejchnouti našup natentočkovati natočený natrapírovati natrapovati natrklý natroubiti natroublý navalovati navléci nažblaboniti nažranec nažrati nedožera nenažranec nenažraný neprásknouti nepražiti občíhnouti obesrati oblafnouti oblejsknouti obrvůl obšlehnouti očíhnouti očihovati očumovati očundračiti oddělati odflákati odkdákati odklackovati se odkráglovati odkrouhnouti odkroutiti odmáznouti odpajdati odpalírovati odpéci odprásknouti odtamtud ofrňovati se ohadřiti oháknouti ohnípanec ohnípaný ohoz okresák opičina oplégr osobňák ošlejfovati ošmaťchati ouchcapek pác pacholství pajzl pakáž pangrot panicoura pant paprda párek parchant paskunda paštěka pazoura pelešiti pendrekář penis pic piča picnouti píchnouti pískati planýř platfus platfus plundra pobliti pocamcad' pocintati se pocucati podělanec podělaný podělati podělávati se podfuk podfukář podfukářský podfukářství podnamáznouti podočák pochcati pochcávati pochlamstati pochlastati pochlemtávati pojíti pokdákati si polévati poprda poprdáč popsouti se poscati poscávati posera poseroutka posránek posraný posrati pošišmati se poštěkati poštiberka pozcíplý pozkapati prach pracháč prachař prachařka prachatý prasecký prasectví prasectvo prasečiti prašule prašulky pravicožrout prd prďoch prďola prdel prdeláč prdelatý prdelkovati prděti prdlačka prdnouti prdoliti prevít prevít problafnouti procourati pročuměti proflákati profláknouti proflakovati se prochcati prochlastati prochrněti projížděti prokdákati prokurviti prosrabařiti prosrati protrdlovati proudník prožraný prožvýknouti pruťák přecourati přečuměti předrbávati přehulákati překdákati přerabovati přeramovati přeskočiti přežírati přicmrdovač přicmrdovati přicmrndávati přicmrndnouti přičumovati přifixlovati přihasiti přiožrati psinděra pšoures pucr pupkáč pupkatý racajda rafati rachna rajda rambajs randa raťafák reterát reterátový rohnouti rozcandati rozdati rozežranec rozežranost rozežraný rozfackovati rozflákati rozfláknouti rozházeti rozkecati rozkřáplý rozrajcovati rozrycnouti rozsypati rozšoupnouti rozštěkaný rozšup roztlemený roztrajdati roztrandati rozvejřilý rozvejřiti se rozžvýkati řachna sahule sajraj sajrajt samandra scanky scáti sčubčiti se ségra sejmouti seknouti semetrika serdukát sežrati sežrati se schlamstati schlamstnouti schlastati schlastnouti schlemstnouti schlemtati schramstnouti sígr skiksnouti skopoun skouleti se slaďas slepandr slez slézaná smrděti smrkáč spicnouti splivnouti srab srabák srabárna srabař srabařina sráč sračička sračka sračkář srala sralbotka sranda srandička srandista srandovní sráti sroula stíti strojenda strupoun surm sviňárna syčura šajspapír šancajk šiksla šiša šlapanda šlohnouti šlundra šlus šmajznouti šmé šmízo šmolka šnofoun špásovna špek štátskripl štěknouti štráda štramanda štrejchnouti štrekovati se štrycácky štrycák šufeanda šuffák šuft šufťačka šufťáctvi šunt šup šus šuspajtl švanděra švigrfotr švigrmutr švigrson švorcák švorcista švorcový táhnouti tisícovák tlamajzna tlampajzna tóča trajcen trajda trajdati trajdavý trestňák trhnouti troubel troubiti troubovina třeštiprdlo ucáknouti ucintaný ucmrdovati udělaný udrbnouti uhnati uhnípaný uhulákaný uchlastaný uchlastati se upejpanda uprdeliti se uprdnouti se upšouknouti se urajtovaný urajtovati uříznouti usráně usviněnec usviniti ušajdati utáhnouti užrati užrávati se vajchnouti vandrovati vejpuc vejtaha vejžvyk vendlovati vojanda vopich vožungr vpráti všivajzna všivárna vuřt vyblafati vyblafnouti vyblajchovati vyblíti vybzdíti se vycajchnovati se vycancati vycintati vycmrdlý vycvrnkati se vyčichnouti vyčumovati vydělati vydychnouti vyfilcovati vyfixlovati vyflajznouti se vyflákati vyfláknouti vyfleknouti se vyhnípati se vychcípati vychlastaný vychlastati vychlastnouti vychrápati se vychrněti se vychrouněti vykašlati vykdákati vykecati vykecnouti vykrkati vykrkávati vykušniti se vylejvák vymajznouti vymáznouti vyplajznouti vypláznouti vyprdnouti se vysmraditi se vysrati se vysyčeti vyštrejchnouti vyváleti vyžranec vyžrati vyžvýknouti vzíti zabásnouti zabasovati zacintati si začuměti začuniti zaháknouti zahákovati zahnouti zachlámati se zakecati zakrouhnouti zaprasečiti zaprasiti zaprděti zařezati zařvati zasraldíra zasrati zašíti zažrati se zblajznouti zblíti se zbouchnouti zescati zesrati zesviniti zešupačeti zflákati zgruchnouti zhaftnouti zhamstrovati zchlamstnouti zchlastati zkecati zkecnouti zkérovati zkonilý zkoniti zkriplovaný zkurviti zmazati zobnouti zprasečiti zprasiti zrejhnouti ztroubovatěti zváleti žbrďol žbrdole žrádlo žráti

Комментарии

Комментарий от Андрей
Когда: Декабрь 23, 2015, 06:57

Интересная тема была на местном форуме. Вот собственно и топ:

Почему советская власть отличалась от других?
1. Право на восьмичасовой рабочий день. Впервые в мире в истории человечества.
2. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Впервые в истории человечества.
3. Невозможность увольнения работника по инициативе администрации или хозяина без согласия профсоюзной и партийной организации.
4. Право на работу, на возможность зарабатывать себе на жизнь своим трудом. Причем выпускники профессиональных учебных заведений имели право на обязательное трудоустройство по трудовому направлению с предоставлением жилья в виде общежития или квартиры.
5. Право на бесплатное общее и профессиональное образование. Причем, как среднее профобразование, так и высшее. Впервые в мире.
6. Право на бесплатное пользование детскими дошкольными учреждениями: детскими яслями, детсадами, пионерлагерями. Впервые в мире.
7. Право на бесплатное медицинское обеспечение. Впервые в мире.
8. Право на бесплатное санаторно-курортное лечение. Впервые в мире.
9. Право на бесплатное жилье. Впервые в мире.
10. Право на свободное высказывание своих взглядов по всем проблемам современной жизни страны. Впервые в мире.
11. Право на защиту государства от произвола местных начальников и чиновников. Впервые в мире.
12. Право на бесплатный проезд к месту работы или учебы по индивидуальному, оплачиваемому государством проездному документу. Впервые в мире.
Кроме того, женщины имели право на целый ряд дополнительных своих льгот:
1. Право на трехлетний оплачиваемый декретный отпуск с сохранением рабочего места.
2. Право на бесплатную патронажную службу ребенку сроком до одного года.
3. Право на бесплатную молочную кухню для новорожденных до трех лет.
4. Право на бесплатное медицинское и санаторно-курортное лечение при любых детских заболеваниях.
Ни в одной стране мира ничего подобного не было и не могло быть даже в помине. Кое-какие социальные блага в зарубежных странах стали появляться лишь после Второй мировой войны в результате мощного рабочего движения, вызванного существованием на планете Советского государства, Государства рабочих и крестьян.
Имея за спиной такие мощные Социальные завоевания, Советский человек искренне гордился своей страной, зная, что его страна обладает колоссальными достижениями в развитии своего народного хозяйства, а именно:
1. Мы сами, без чьей-либо посторонней помощи восстановили разрушенное народное хозяйство страны после Первой мировой и Гражданской войны, и после Великой Отечественной войны. Такого народного Подвига история человечества не знала никогда.
2. По всем экономическим показателям развития народного хозяйства страны мы со второй половины двадцатого века занимали прочное второе место в мире после США. И не надо забывать, что по просторам России в двадцатом веке прокатились три чудовищные войны, а на территории США войн вообще не было в течение последних полтораста лет.
3. По количеству зарегистрированный в год изобретений мы занимали тоже второе место после США. А этот показатель говорит о техническом уровне нашего промышленного производства. Этот уровень был сопоставим с Американским, с первой экономикой мира!
4. Мы обладали лучшей в мире системой общего и специального профессионального образования, на которую только сейчас начинает переходить Америка. И наши школьники и студенты на всех интеллектуальных Олимпиадах мира всегда занимали призовые места, далеко опережая представителей остальных стран мира.
Вспомните слова Американского президента Джона Кенеди, сказавшего с горечью в шестидесятых годах о том, что русские выиграли у Американцев соревнование за Космос за школьной партой и что нам, американцам, пора перенять именно русский опыт образования.
5. Мы обладали лучшей в мире системой профилактического здравоохранения, на которую только сейчас начинают переходить Америка и Европа.
6. Мы обладали лучшей в мире системой физической и спортивной подготовки населения страны, на которую уже перешел Китай и начинают переходить целый ряд цивилизованных стран мира
7. Мы обладали одной из лучших в мире систем освоения космоса, с которой могла соперничать лишь Америка.
8. Мы обладали лучшей в мире военной техникой, с которой могла соперничать лишь Америка.
Можно еще добавить сюда несколько слов о том, что мы имели страну, с которой в мире считались и которая являлась Великой Державой с Великой историей, с Великой промышленностью, с Великой наукой, с Великой культурой, с Великим образованием и Великими идеями по построению нового общества на земле, справедливого для всех людей страны, а не только для богатых.
И все иностранцы, бывающие у нас, отмечали чувство глубокого патриотизма и чувство глубокого собственного достоинства у Советских граждан. Ведь Советская власть была нашей властью. А не властью тех, кто стоит надо нами по социальной лестнице и кто нас за людей не считает. Поэтому слова Маяковского «Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза!» мог с гордостью произнести любой гражданин страны независимо от своего местожительства и социального положения.

Комментарий от павел
Когда: Декабрь 23, 2015, 18:29

А разве кто сомневался?

Комментарий от Евгений
Когда: Декабрь 23, 2015, 21:18

Так, но это все в каком то сослогательном наклонении, что ли! У поста явно не хватает вывода. И что….? теперь?

Write a comment